Przemysław Jakub Hinc
Przemysław Jakub HINC

Prezydent,
który słucha
Poznaniaków

O kandydacie


Przemysław Hinc - Kandydat na prezydenta Poznania
foto: Rafał Meszka

Przemysław Jakub Hinc

Nazywam się Przemysław Jakub Hinc i jestem doradcą podatkowym, prowadzącym zarówno własną praktykę jak i pełniącym funkcję członka zarządu w spółce doradztwa podatkowego. Jestem członkiem zarządu samorządu zawodowego doradców podatkowych. Jestem także mediatorem sądowym w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i kieruję portalem działającym w sferze promocji kultury i czytelnictwa.

Jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 od chwili jego powstania, a także członkiem partii Demokracja Bezpośrednia, gdzie zostałem powołany na funkcję wiceprzewodniczącego. W nadchodzących wyborach, kandyduję na urząd prezydenta Poznania oraz do Rady Miasta Poznania.

Afiliacje Polityczne
Partia Demokracja Bezpośrednia

Partia Demokracja Bezpośrednia

Kukiz'15

Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz'15

Moja misja


Zamysł mojej kandydatury

solidarnosc

Solidarność

Warunkiem rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa jako takiego jest solidarność, także ta międzypokoleniowa. Dlatego wesprę powstawanie rad młodzieżowych i senioralnych jako jednostek wsparcia dla rad osiedli, Rady Miasta i Prezydenta Miasta Poznania.

CZYTAJ DALEJ

Rady te zostaną wyposażone w instrumenty finansowe i administracyjne umożliwiające wykonanie przyjętych przez nie zadań. Młodzi ludzie często mówią, że nie mają na kogo głosować, albo, że nie obchodzi ich polityka. Rady młodzieżowe mogą stać się miejscem powstawania nowych idei, pomysłów na miasto. Z kolei rady senioralne będą mogły wskazać obszary, w których pomoc miasta dla osób starszych jest po prostu konieczna. Często niewielkim kosztem można dokonać usprawnień które wyraźnie poprawiają komfort życia osób z nich korzystających. Wyzwaniem współczesnego miasta jest adekwatna odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. I potrzeby i zadania mogą być różne dla różnych grup i dla mieszkańców różnych części miasta. Zadaniem prezydenta miasta nie jest stawianie przed mieszkańcami zadań, które są dla nich nieakceptowalne. Co nie znaczy, że nie powinien stawiać wyzwań i przedstawiać planów inwestycyjnych wykraczających poza jedną kadencję. Celem władz miasta powinno być podejmowanie takich inicjatyw, które będą służyły integracji mieszkańców i poprawie komfortu życia. Nowoczesne miasta wspierają wspólnotowe inicjatywy mieszkańców tworzących społeczności lokalne i odpowiedź na potrzeby społeczne.

solidarnosc

Przejrzystość

W czasie sprawowania władzy w Poznaniu przez dwóch ostatnich prezydentów pojawił się szereg wątpliwości co do arbitralnego sprawowania władzy. Dlatego w celu zapewnienia przejrzystości w działaniu miasta zapewnię pełną jawność i dostęp do umów cywilnoprawnych zawieranych przez.

CZYTAJ DALEJ

Poznaniacy powinni mieć możliwość poznania nie tylko wyniku pracy komisji konkursowych i przetargowych lecz też poznać przebieg ich prac. Zapewniony zostanie dlatego dostęp do protokołów z pracy tych komisji i transmisja z obrad na każdym szczeblu procedowania.

solidarnosc

Samorządność

Samorządność mieszkańców miasta jest tym obszarem, który znajdzie szczególne miejsce w planowaniu wszelkich działań miasta, a mechanizmy konsultacji społecznych będą poprzedzały procesy planowania, projektowania i prowadzenia inwestycji.

CZYTAJ DALEJ

Zostanie zastosowany cały wachlarz działań mieszczących się w obszarze demokracji deliberatywnej (bezpośredniej). To nie miasto będzie narzucało mieszkańcom formę i sposób realizacji ich celów, ale będzie współuczestniczyło, pomagało, w osiągnięciu ich zamierzeń. Mamy w mieście pozytywne przykłady przejawów aktywności mieszkańców znajdujące swoje konkretne i wymierne efekty czy to w postaci grup sąsiedzkich czy stowarzyszeń lub fundacji integrujących lokalne społeczności. Dla faktycznego zastosowania mechanizmów umożliwiających mieszkańcom współdecydowanie o sprawach Poznania wprowadzę dzień referendalny. Obywatele miasta będą mogli wypowiedzieć się w referendum o sprawach miasta, swojej dzielnicy, a nawet swojej ulicy.

solidarnosc

Kultura

Nawet do najbardziej wysprzątanego miasta nikt nie przyjedzie, jeśli nie zostanie zachęcony ofertą kulturalną. Kultura to wartości i idee wokół których można się gromadzić.

CZYTAJ DALEJ

Dlatego chciałbym zaproponować stworzenie Poznańskiego Traktu Kultury, przy którym koncentrowałyby się instytucje kultury (włączając w ten trakt nie tylko miejskie teatry i muzea, ale zapraszając innych animatorów życia kulturalnego), ożywienie miejskich placów i rynków poprzez organizowanie na nich wydarzeń artystycznych (po godzinach handlu) i stworzenie interaktywnego Muzeum Victorii Poznańskich/Wielkopolskich. Poznań musi być miastem posiadającym Targi Książki z prawdziwego zdarzenia, ma bowiem do tego odpowiednią infrastrukturę i zaplecze intelektualne. Poznaniacy nie muszą być dłużej skazywani na wielogodzinne podróże do Warszawy czy Krakowa, by móc uczestniczyć w ważnych wydarzeniach literackich. Niezwykle ważne jest też wybudowanie nowej siedziby dla Teatru Muzycznego. Niewątpliwie ważną dla rozwoju artystycznego Poznania jest możliwość wykonywania działalności przez artystów. Dlatego miasto powinno wspierać działania zmierzające do powstania pracowni, warsztatów i domów pracy twórczej. Działanie miasta powinno być nakierowane na promocję poznańskich artystów i ich twórczości.

solidarnosc

eko miasto

Poznań jest miastem którego szesnaście procent jest pokryte przez lasy, jest tu też 39 parków, a zieleń miejską wzbogacają ogródki działkowe, łąki i pastwiska o dość dużym zadrzewieniu. Miasto jest stosunkowo dobrze napowietrzone dzięki unikatowemu w skali Europy systemowi tzw. klinów zieleni.

CZYTAJ DALEJ

Głównym celem istnienia tego systemu jest ochrona wód i przewietrzanie miasta. Dlatego ingerencja w zieleń miejską, zwłaszcza w czasie, gdy musimy podejmować pilne działania dla ochrony zdrowia i walki ze smogiem, nie powinny mieć miejsca. Jestem głęboko przekonany, że w każdej przestrzeni miasta, która się do tego celu nadaje, powinny mieć miejsce nowe nasadzenia drzew i krzewów i tworzone zieleńce, parki i skwery. Zieleń w mieście ma nie tylko wartość ekologiczną, ale pozwala też na integrację społeczności lokalnej i wybitnie wpływa na poprawę jakości życia w mieście. Musi tu też znaleźć się przestrzeń dla opiekunów zwierząt. Ale eko miasto, to też miejsce, w którym odbywa się płynny ruch samochodowy, są dostępne dla mieszkańców parkingi, przystanki tramwajowe są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów i osób z małymi dziećmi.

solidarnosc

Przedsiębiorcy

Rolą miasta jest podjąć wszelkie działania wspierające biznes i choć miasto ma ograniczone możliwości prowadzenia swobodnej polityki wobec firm, to może zastosować tu niektóre z elementów polityki fiskalnej i lokalowej, by z jednej strony rewitalizować obumierające obszary, a z drugiej aktywnie wspomóc najmniejsze firmy.

CZYTAJ DALEJ

Sprawy niewymagające prowadzenia postępowania będą załatwiane „od ręki”, a urzędy będą pracowały w „elastycznych” godzinach. Podejmę też wszelkie działania dla faktycznego wdrożenia e-miasta w każdym miejscu, w każdym obszarze funkcjonowania instytucji miejskich, w którym to będzie możliwe. Powołam bank miejski dla prowadzenia niezależnej od zagranicznych banków polityki finansowej miasta.

Prezydent, Który słucha Poznaniaków

Biogram


Profil kandydata na Facebooku ODWIEDŹ PROFIL

Program wyborczy


Program wyborczy został podzielony na trzy główne obszary działań:

Demokracja Bezpośrednia

Nowoczesne miasta wspierają wspólnotowe inicjatywy mieszkańców tworzących społeczności lokalne i dają adekwatną odpowiedź na zgłoszone potrzeby społeczne. Dlatego zastosuję cały wachlarz działań mieszczących się w obszarze demokracji deliberatywnej (bezpośredniej).

Wprowadzę „dzień referendalny”, by obywatele mogli wypowiedzieć się w referendum o sprawach miasta, swojej dzielnicy, a nawet swojej ulicy. O kierunkach rozwoju i obszarach, w których według nich miasto powinno prowadzić inwestycje.

Przejrzystość

W celu zapewnienia przejrzystości w działaniu urzędu zapewnię pełną jawność i dostęp do umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych (czyli z naszych podatków) zawieranych przez miasto.

Obsada kierowniczych stanowisk budziła w przeszłości wiele kontrowersji. Poznaniacy powinni mieć możliwość poznania nie tylko wyniku pracy komisji konkursowych i przetargowych lecz też przebiegu ich prac.

Cyfryzacja

Miasto musi być przyjazne obywatelowi nie tylko deklaratywnie, ale faktycznie. W związku z czym w obszarze cyfryzacji urzędów zostaną podjęte wszelkie działania, by mieszkańcy mogli faktycznie załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, a jeśli sprawa będzie wymagała osobistego działania, to by można ją było załatwić podczas jednorazowej wizyty w urzędzie.

Konieczne jest też otwarcie na nowe technologie, które powinny ułatwić dostęp do miejskich usług. Poznań pod moim kierownictwem będzie aktywnie reagował na potrzeby mieszkańców.

Twórczość artystyczna i prawa autorskie powinny być bezwarunkowo chronione. Wolność artystyczna, swoboda komunikacji i tajemnica korespondencji pod żadnym pozorem, z wyjątkiem zagrożenia wartości i praw podstawowych, nie może podlegać reglamentacji lub cenzurze. Dlatego nie można zgodzić się na wymuszoną kontrolę treści bez zapewnienia bezpieczeństwa internautom. Jeszcze nigdy, żadna władza, dobrowolnie nie zwróciła raz zagrabionej obywatelom wolności. Dlatego ubiegając się o najwyższy urząd w Poznaniu po prostu nie mogę nie słyszeć głosu poznaniaków obawiających się cenzury w sieci.

Przyjazne urzędy

Poznaniacy znani są ze swojej solidności, pracowitości i przedsiębiorczości, dzięki czemu Poznań słynie w Polsce z siły gospodarczej. Rolą miasta jest tę iskrę indywidualnej chęci i woli podtrzymywać, poprzez wszelkie działania wspierające biznes.

Dla wszystkich ważne jest by sprawy niewymagające wszczynania i prowadzenia postępowania załatwiać „od ręki”, by urzędy pracowały w „elastycznych” godzinach, by wreszcie urząd naprawdę był przyjazny przedsiębiorcy i obywatelowi miasta.

W tym celu podejmę też wszelkie działania dla faktycznego wdrożenia e-miasta w każdym miejscu, w każdym obszarze funkcjonowania instytucji miejskich, w którym to będzie możliwe.

Polityka pożyczkowa

W zaborze pruskim podwaliny spółdzielczości bankowej tworzyli lekarz i społecznik Karol Marcinkowski, Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. W Poznaniu powstała pierwsza polska spółdzielnia oszczędnościowo-kredytowa: Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. Głównym celem powoływania do życia kas kredytowych było przezwyciężenie niedorozwoju i biedy oraz umożliwienie kupcom, rzemieślnikom i drobnym producentom z miast uniezależnienia się od pożyczek zaciąganych na wysoki procent.

Dlatego idąc ich śladem, dla zachowania w ręku miasta możliwie największych środków, co da też możliwość prowadzenia polityki pożyczkowej, bez potrzeby sięgania do zewnętrznych źródeł, powołam bank miejski lub miejską kasę oszczędnościowo-pożyczkową.

Poznań miastem wypoczynku

Jednak miasto nowoczesne to nie tylko biznes, pieniądze, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego priorytetem będą potrzeby mieszkańców i sposoby ich realizacji. Mieszkańcy oczekują miasta przyjaznego, odpowiadającego na ich oczekiwania co realizacji aspiracji kulturalnych, relaksu i wypoczynku na łonie przyrody. Miasto musi dbać nie tylko o sprawną komunikację, transport, mieszkania, ale ma też obowiązek troszczyć się o możliwość wypoczynku mieszkańców. Pod moim kierownictwem miasto będzie wsłuchiwało się w potrzeby mieszkańców.

Rady młodzieżowe i senioralne

Warunkiem dobrego rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa jest solidarność społeczna i pokoleniowa. W tym celu wesprę powstawanie rad senioralnych i młodzieżowych, jako jednostek wsparcia dla rad osiedli, Rady Miasta i Prezydenta Miasta Poznania.

Liczę na to, że rady młodzieżowe mogą stać się miejscem powstawania nowych idei i pomysłów na miasto.

Rady senioralne będą mogły wskazać obszary, w których pomoc miasta dla osób starszych jest po prostu konieczna. Często niewielkim kosztem można dokonać usprawnień, niezbyt kosztownych i z pozoru niezbyt ważnych, ale dla osób z nich korzystających wyraźnie poprawiających komfort życia. W tym obszarze wdrożone zostaną od razu prace nad stworzeniem domów dziennego pobytu dla seniorów i działania poprawiające komfort przemieszczania się po mieście.

Rewitalizacja miasta

Podjęte też zostaną od razu po wyborach działania zmierzające do rewitalizacji obumierających obszarów miasta. Miejskie parki i skwery, kliny zieleni i lasy będące miejscem wypoczynku poznaniaków będą objęte szczególną troską.

Współpraca z twórcami

Miasto to też przestrzeń dla rekreacji i wypoczynku. Ale to też lokalni animatorzy kultury, artyści i twórcy. Ich potrzeby nie mogą zostać niezauważone ale też ich aktywność musi zostać włączona w obszar promocji Poznania.

Racjonalne gospodarowanie przestrzenią

Ale miasto to też nowe osiedla i wyzwania komunikacyjne. Sytuacja, gdy powstają osiedla mieszkaniowe bez uprzedniego zapewnienia dogodnej komunikacji odejdą do niechlubnej historii. Planując jakąkolwiek nową inwestycję mieszkaniową inwestor będzie musiał zapewnić mieszkańcom parkingi, zaplanować, drogi, komunikację miejską i zieleń.

Urząd pod moim kierownictwem będzie otwarty na potrzeby mieszkańców, a ja będę prezydentem, który słucha poznaniaków.

Kampania wyborcza


Wydarzenia i informacje związane z trwającą kampanią

Wybory do rady miasta

W nadchodzących wyborach kandyduję także do Rady Miasta Poznania w okręgu czwartym.

Okręg IV do Rady Miasta Poznania nie dość, że jest położony na dwóch różnych brzegach Warty, to jeszcze obejmuje zupełnie różną tkankę miasta. Są tu osiedla domków jednorodzinnych i szeregowce, jak na Świerczewie, czy Starołęce, bloki, jak na Ratajach lub Żegrzu. Są tu tereny z wygodnymi drogami i tramwajami i takie, gdzie tramwaj jest dopiero budowany, a nawet takie, gdzie wizja tramwaju pojawiła się dopiero w kampanii wyborczej, jak w przypadku osiedla Dębina. Mamy tu też obszar parkowo-leśny powstały w starorzeczu Warty i nowo powstały Park Rataje. Jest to więc okręg bardzo różny, a potrzeby mieszkańców są dalece odmienne.

Jednak są też elementy wspólne, które łączą nas wszystkich, jak choćby klin zieleni sięgający Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez Łęgi Dębińskie, który napowietrza Poznań od południa.

Ale najbardziej łączą nas wspólne potrzeby, wciąż niezałatwione sprawy...

CZYTAJ DALEJ

Odwlekany remont Ronda Rataje powoduje ogromne problemy komunikacyjne. Mamy w tym okręgu tylko dwa miejskie mosty (Przemysła I i Królowej Jadwigi), gdzie wypadek lub remont na jednym z nich powoduje nieprawdopodobne problemy z przemieszczaniem się z jednej strony miasta na drugą. Jest też most Ballenstaedta, ale służy bardziej autostradowemu tranzytowi przez miasto niż mieszkańcom Poznania. Nie mamy też tzw. bypassów tramwajowych. Wystarczy nawet drobna awaria na trasie tramwaju, by na bardzo długi czas wyłączyć swobodną komunikację na całym Górnym Tarasie Rataj.

A możemy podjąć już teraz działania, które pozwolą w przyszłości na poprawę w obszarze komunikacji. Należy jak najszybciej ustalić, które odcinki tzw. drogowej trzeciej ramy komunikacyjnej mogą zostać zrealizowane, bo nie budzą kontrowersji i można na nie pozyskać finansowanie. Miasto potrzebuje szybkiego transportu, by mieszkańcy dzielnic położonych dalej od centrum mogli szybko do niego dotrzeć. Zamiast więc upychać kolejne torowiska w istniejących ulicach, powodując tym samym jeszcze większe korki, należy inwestować w to rozwiązanie, które mamy już sprawdzone i działa. PeSTkę z Dworca Zachodniego wzdłuż zachodniego skraju torów należy przez Łazarz poprowadzić do Górczyna i dalej do osiedla Kopernika, a drugą linię wyprowadzić od Mostu Teatralnego i wzdłuż torów kolejowych (przez tzw. wolne tory, Wildę) doprowadzić do Dębca i osiedla Dębina, a potem na Starołękę z możliwym odgałęzieniem do Lubonia.

Ale to tylko komunikacja, a okręg IV to prawdziwa pustynia. Oczywiście są lokalne świetlice, ale Rataje, Żegrze i Starołęka nie mają swojej pływalni (trwa budowa pływalni na os. Piastowskim i należy dołożyć wszelkich starań, by została zakończona w terminie), teatru, ani galerii (nie należy mylić ze sklepami wielkopowierzchniowymi).

Osiedla są odzwierciedleniem współczesnego społeczeństwa. Średnia życia się wydłuża, dlatego konieczne jest zapewnienie seniorom miejsc, które pomogą im spełniać się aktywnie i kreatywnie lub zaoferują dzienną opiekę.

Potrzeb jest wiele, ale o tym, które z nich i w jakiej kolejności mają być zrealizowane, powinni zdecydować poznaniacy w proponowanym przeze mnie dniu referendalnym.

Przemysław Hinc - Kandydat do Rady Miasta Poznania
foto: Rafał Meszka
konwencja kukiz'15 poznan

Poznańska Konwencja Kukiz'15

W minioną niedzielę odbyła się konwencja Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Kukiz'15. Nasi kandydaci przedstawili mieszkańcom Poznania swoje wizje oraz programy wyborcze. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pochodzącymi z konwencji.

Wystąpienie Przemysława Jakuba Hinca
Relacja prasowa

Kandydaci Kukiz'15 z pozostałych okręgów

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi kandydatów Kukiz'15 do Rady Miasta Poznania startujących w pozostałych okręgach wyborczych.

 • Zakres terytorialny: Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce

  Kandydaci:

  Wojciech Tamuć

  Pozycja 1.
  Wojciech TAMUĆ
  Strona kampanii, Facebook

  1. Artur Wojciech BEDNARZ
  2. Mariusz Piotr FRANKOWSKI
  3. Karolina Anna MICHALCZEWSKA
  4. Patrycja Joanna FOREMSKA

 • Zakres terytorialny: Sołacz, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Wola, Stare Winogrady, Winiary

  Kandydaci:

  Magdalena Nowak

  Pozycja 1.
  Magdalena Agnieszka NOWAK
  Strona kampanii, Facebook

  1. Krzysztof Michał WODNICZAK
  2. Mateusz POPIELARSKI
  3. Nina WICIŃSKA
  4. Jerzy GOŚCINIAK
  5. Karolina Monika BIERNAT
  6. Dariusz Piotr SMAGACZ

 • Zakres terytorialny: Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, Stare Miasto, Główna, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Chartowo, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

  Kandydaci:

  Paweł Bączyk

  Pozycja 1.
  Paweł BĄCZYK
  Facebook

  1. Mariusz Mirosław BRUCH
  2. Kamil BARTKOWIAK
  3. Dominika Angelika BOGUCKA
  4. Joanna Malta LECHOCIŃSKA
  5. Aleksandra ROHDE
  6. Mariusz Krzysztof CZUJEK

 • Zakres terytorialny: Świerczewo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Rataje, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Żegrze, Zielony Dębiec

  Kandydaci:

  Przemysław Hinc

  Pozycja 1.
  Przemysław Jakub HINC
  Facebook

  1. Jarosław Jan KSIĄŻKIEWICZ
  2. Joanna Małgorzata KURASZKIEWICZ
  3. Daniel MATUSZAK
  4. Dorota POPIELARSKA
  5. Jędrzej SPYCHAŁ
  6. Michał MAZUREK
  7. Barbara Ewa BIELAWNA

 • Zakres terytorialny: Stary Grunwald, Ogrody, Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Grunwald Północ, Grunwald Południe, Ławica, Kwiatowe, Junikowo

  Kandydaci:

  Grzegorz Sakowicz

  Pozycja 1.
  Grzegorz Michał SAKOWICZ
  Strona kampanii, Facebook

  1. Sylwia SWIS
  2. Jędrzej Franciszek APPELT
  3. Marek Robert WALKOWIAK
  4. Joanna SMAGACZ
  5. Waldemar Andrzej WALIGÓRSKI
  6. Filip Bartosz BRESSA
  7. Alicja Dobromiła LISIECKA

 • Zakres terytorialny: Naramowice, Umultowo, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Piątkowo, Podolany, Strzeszyn, Morasko-Radojewo

  Kandydaci:

  Bartosz Bielawny

  Pozycja 1.
  Bartosz Ziemowit BIELAWNY
  Strona kampanii

  1. Halina Maria OSTOJSKA-RUBCZAK
  2. Piotr Łukasz KRYGIER
  3. Marta Karolina GÓRECKA-GARCZYŃSKA
  4. Rafał PAWLAK
  5. Jarosław Damian BRUCH
  6. Karolina Maria BIELAWSKA

image/svg+xml
Ta strona wykorzystuje pliki cookies serwisu społecznościowego Twitter. Rozumiem